دماوند، جاده فيروزكوه، جاده وادان، شهرك صنعتي دماوند 2، بلوار اصلي بعد از ميدان اول، قطعه E3
ایران، دماوند
پیشگام و مبتکر در صنعت ساخت ترانسفورماتور
از سال 70 تا به امروز با 28 سال سابقه
ترانس سه فاز

ترانس سه فاز

ترانس های صنعتی تکفاز و سه فاز در توانهای مختلف (خشک و روغنی)
ترانس ولتاژ

ترانس ولتاژ

ترانس های اندازه گیری ولتاژ PT با کلاس های اندازه گیری (0.5-1-3)
راکتور های 10-25-50KVAR

راکتور های 10-25-50KVAR

راکتورهای صنعتی حذف هارمونیک در قدرتهای مختلف

کار تخصصی بهترین رمز ما در تولید محصول است.

شرکت مهندسی آزمون ترانس